Amenzi protectia muncii, SSM si PSI

Amenzi Documentație SSM

LEGEA 319/2006 SECT. 4, art. 13, lit. b).
5.000 - 10.000 RON

Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protectie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT. 4, ART. 13, lit d).
4.000 - 8.000 RON

Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului.

LEGEA 319/2006, CAP. III, ART. 13, SECT. 4. lit. e).
4.000 - 8.000 RON

Neîntocmirea instrucțiunilor proprii în vederea completării/aplicării reglementărilor de securitate și sănătate in muncă.

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT. 4, ART. 13, lit d).
4.000 - 8.000 RON

Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului.

Amenzi Asistența SSM și PSI

LEGEA 319/2006, CAP.III, SECT. 5, ART.20, alin. (1), lit.a,b,c,d,e).
4.000 - 8.000 RON

Lipsa unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, atrage după sine o amendă.

LEGEA 319/ 2006, ART 27, SECT.1, CAP VI, alin. (1),lit. a).
3.500 - 7.000 RON

Necomunicarea evenimentelor către inspectoratele teritoriale de muncă.

Amenzi Semnalizare SSM

LEGEA 537/2007, ART 1., lit.q).
1.000 - 2.500 RON

Neafișarea, neactualizarea planurilor de intervenție și a intrucțiunilor de apărare, evacuare împotriva incendilor.

Amenzi Contract de muncă

LEGEA 53/2003 CAP I, ART. 16, alin (1).
pentru fiecare persoana identificata
20.000 RON

Neîntocmirea contractului de muncă a angajatului.

Amenzi Medicina muncii

HG. 857/2011, CAP. XII, ART. 52, lit. a).
5.000 - 10.000 RON

Nerespectarea prevederilor legate medicina muncii se sancționează indiferent de domeniul de activitate al firmei.

Amenzi Primul ajutor

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT.3, ART. 10, alin. (1), lit. a).
3.000 - 6.000 RON

Nerespectarea măsurilor necesare acordării primului ajutor și stingerii incendiilor.

Amenzi Buletin PRAM

LEGEA 319/2006, CAP. IX, ART. 39, alin. (9), lit. f) si g).
5.000 - 10.000 RON

Nerespectarea reglementărilor privind exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și prevenirea efectelor acestora.