Documentatii SSM si PSI/SU

Intocmirea actelor
Evaluarea posturilor
Organizarea lucratorilor

Ce reprezinta dosarul SSM?

Documentatia pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) – Servicii SSM:

 • eliberarea de tematici specifice fiecarei activitate si pentru toate fazele de instruire
 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza evaluarii riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pentru fiecare post de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate
 • evidenta meseriilor si a profesiilor cu grade ridicate de risc
 • implementarea normativului de acordare a echipamentrului de protectie (unde este cazul)
 • evidenta accidentelor de munca, a incidentelor periculoase si a bolilor profesionale
 • organizarea comitetului de securitate si sanatate in munca (unde este cazul)
 • instructiuni proprii de sănătate si securitate in munca
 • instructiuni de prim ajutor
 • fisa postului pentru fiecare loc de munca
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor
 • planul de actiune in caz de pericol grav si iminent
Documentatii SSM si PSI

Ce reprezinta dosarul PSI/SU?

Documentatia pe linie de Prevenire si Stingere a Incendiilor (PSI/SU) – Servicii PSI:

 • eliberarea de tematici specifice de instruire a angajatilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)
 • intocmirea planului de evacuare și semnalizarea în caz de incendiu
 • planurile de depozitare a mărfurilor (unde este cazul)
 • intocmirea de instrucțiuni specifice de prevenirea și stingerea incendiilor (PSI/SU)
 • consultanță privind semnalizarea de securitate la incendiu
 • intocmirea procedurilor de evacuare
 • elaborarea de proceduri interne pe linie de situații de urgență
 • elaborarea deciziilor interne cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)
 • fișă post cu responsabilități pe linie de situație de urgență

Evaluarea de riscuri se face pentru fiecare post?

Da. Evaluarea de riscuri se intocmeste pentru fiecare post de lucru in parte si este o componenta obligatorie a dosarului in cazul controalelor ITM.

Evaluarea riscurilor profesionale și de accidentare, pentru fiecare post de lucru – Servicii SSM:

 • analiza tuturor activităților desfășurate și a proceselor tehnologice folosite
 • identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru
 • identificarea, cuantificarea și ierarhizarea riscurilor
 • intocmirea listei de măsuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă
 • culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani

In domeniul constructiilor, coordonarea SSM a santierelor mobile si temporare cuprinde:

 • intocmirea planului propriu de securitate si sanatate in munca (SSM)
 • verificarea modului de respectare a planului propriu in santier
 • deschiderea, completarea si actualizarea Registrului de Coordonare
 • intocmirea rapoartelor referitoare la situatia securitatii si sanatatii in munca (SSM) pe santier, neconformitati constatate si masuri de remediere
 • participarea la sedintele de coordonare SSM referitoare la activitatile santierului
 • avizarea planurilor proprii ale subantreprenorilor
 • instruirea angajatilor, conform tematicii periodice, in functie de nivelul lucrarilor
 • alte activitati specifice coordonarilor de santier