Asistenta SSM si PSI/SU

Intocmirea actelor
Instruirea angajatilor
Verificarea punctelor de lucru

Ce cuprinde asistenta SSM?

Asistenta pe linie de Securitate si Sanatate in Munca (SSM) cuprinde:

 • deplasare la punctele de lucru pentru evaluare si instruire SSM
 • deplasare la punctele de lucru in caz de control din partea ITM
 • completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca (SSM)
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate pe linie SSM si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • consultanta pe linie de securitate si sanatate in munca – SSM privind signalistica din cadrul firmei (semnalizare de securitate) obligatorie pentru fiecare punct de lucru
 • efectuarea de controale inopinante la toate punctele de lucru pentru verificarea respectarii atat de angajator cat si de angajat a normelor SSM in vigoare
 • indrumarea angajatorului cu privire la echipamentul individual de protectie (EIP) ce trebuie utilizat in mod obligatoriu si instruirea angajatilor spre utilizarea acestuia corect si ori de cate ori se afla la lucru; exemple de EIP: casca de protectie, vesta reflectorizanta, bocanci de protectie, manusi, ochelari de protectie, salopeta, etc.
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM: instructaj la angajare, instructaj periodic, testare la angajare si testare periodica
 • participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire, atat de angajator cat si de angajati.
 • verificarea cunoasterii de catre toti lucratorii a masurilor din planul de prevenire si protectie
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii SSM in urma vizitelor de control
 • actualizarea planului de prevenire si protectie
Asistenta SSM si PSI

Ce cuprinde asistenta PSI/SU?

Asistenta PSI/SU – Prevenirea si Stingerea Incendiilor (Situatii de urgenta), cuprinde:

 • deplasare la punctele de lucru pentru evaluare si instruire PSI/SU
 • deplasare la punctele de lucru in caz de control din partea IGSU
 • consultanta PSI cu privire la numarul, tipul si locul stingatoarelor de incendiu (P6,P9, SM6, G2, etc.)
 • consultanta pe linie PSI/SU privind signalistica din cadrul firmei obligatorie pentru fiecare punct de lucru
 • monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU
 • evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare al acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor - PSI
 • evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenire si stingere a incendiilor in urma vizitelor de control
 • completarea fiselor individuale PSI/SU