cover.title

Firmele mici au nevoie de protectia muncii?

Protecția muncii – între obligație și necesitate

Orice angajator este confruntat de la bun început cu o obligație legală în ceea ce privește protecția muncii. Însă atunci când vorbim despre protecția muncii trebuie să privim mai departe de atât și să îi înțelegem utilitatea.

Beneficiile majore pe care activitatea de protecția muncii le oferă sunt :

 • reducerea numărului de accidente;
 • micșorarea gravității accidentelor;
 • reducerea consecințelor accidentelor (amenzi, închiderea punctului de lucru, etc.);
 • promovarea sănătății lucrătorilor;
 • creșterea productivității;
 • îmbunătățirea produsului sau a serviciului oferit de firmă;
 • îmbunătățirea mediului social la locul de muncă.

Oferirea de informații lucrătorilor, precum și instruirea lor, duc la conștientizarea riscurilor legate de securitate și sănătate în muncă la care sunt expuși, precum și a standardelor de prevenire și protecție care trebuie respectate în locurile de muncă. Astfel, utilizarea corectă a echipamentelor individuale de protecție și a echipamentelor de lucru poate deveni o normalitate în orice zi de muncă.

Obligația legală

Fie că vorbim de o firmă mică (1-2 angajați), fie că vorbim de o firmă mare sau foarte mare (>100 angajați), societățile comerciale sunt obligate să aibe organizată activitatea de protecția muncii, incă de la deschiderea punctului de lucru. Activitate care presupune atât întocmirea unei documentații de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și de Situații de Urgență (SU/PSI), cât și organizarea activității de instruire a personalului.

protectia muncii in birou

Realitatea de zi cu zi

Din păcate, uneori angajatorii aleg să îndeplinească această obligație cu investiții și costuri minime pentru firmă, astfel încât să fie “acoperiți” în cazul unui control, însă neglijând siguranța mediului de lucru. Privind imaginea de ansamblu, acest lucru este dăunător, nu doar pentru angajator și angajat, ci și pentru societate:

 • Angajatorul nu beneficiază de consecințele pe care un sistem bine pus în aplicare le poate oferi (diminuarea accidentelor de muncă, creșterea productivității, etc.)
 • Angajatul suferă accidente și boli profesionale care ar fi putut fi evitate.
 • Apar costuri în plus pentru societate, care plătește pentru concediile medicale ale angajaților care au suferit accidente și boli profesionale.

Din fericire, unii angajatori privesc costurile pentru activitatea de protecția muncii ca pe o investiție, urmărind îmbunătățirea calității acesteia și având în vedere câștigul final.

O parte dintre tipurile de instruiri ce se pot efectua sunt :

 • instruiri introductiv generale;
 • instruiri specifice locului de muncă;
 • instruiri pentru acordarea primului ajutor;
 • instruiri legate de semnalizări de securitate;
 • instruiri legate de utilizarea stingătoarelor de incendiu;
 • instruiri legate de riscurile de electrocutare;
 • instruiri legate de riscurile de cadere/impiedicare
 • exerciții de evacuare.

Studiile în domeniu

Orice loc de muncă inadecvat creează probleme și boli profesionale, cauzând nu doar accidente, ci și productivitate scăzută. Acești factori pot genera costuri de producție suplimentare pentru firmă. Serviciul extern de protecția muncii poate analiza condițiile de muncă, luând în considerare riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, îmbunătățind în final eficiența sistemului de producție.

Analiza unei situații de muncă poate conduce la detalierea următoarele tipuri de erori:

 • erori umane : lipsa coordonarii, lipsa comunicarii, lipsa atentiei ;
 • defecțiuni tehnice : ruperea materialelor, blocarea utilajelor ;
 • sarcini imprecis detaliate de catre conducatorul locului de munca ; Studiile în domeniu arată că analiza atentă a situațiilor de muncă și implicarea activă a coordonatorilor de protecția muncii duc la o creștere a productivității cu până la 30% și o reducere a erorilor de la 17-18% până la 2-3%, fiind avută în vedere organizarea întregului proces de muncă.