cover.title

Modificari ale Codului Muncii

Semnalam modificarile aduse de Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii. Legea a fost publicata in Monitorul oficial nr. 315/2018 si este în vigoare din data de 13 aprilie.

Munca nedeclarata reprezinta • angajarea unei persoane fara incheierea contractului individual de munca în forma scrisa, cel tarziu în ziua anterioara inceperii activitatii ; • angajarea unei persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de muncă;

Încheierea contractului individual

  • contractul individual de munca se incheie cu consimtamantul ambelor parti, în forma scrisa, în limba romana, cel tarziu a doua zi dupa inceperea activitatii.

Codul muncii 2

Definirea locului de muncă- se aduc urmatoarele completari • locul de munca reprezinta locul in care salariatul isi desfasoara activitatea, in diferite locatii care apartin angajatorului • copia contractului individual de munca se pastreaza la locul de munca pe suport hartie sau pe suport electronic, de catre persoana desemnata de angajator in acest scop, respectand normele de confidentialitate cu caracter personal.

Durata timpului de munca

  • se adauga o completare pentru angajatii care presteaza munca la domiciliu sau angajatii mobili, si anume, angajatorul trebuie sa tina o evidenta scrisa a orelor prestate zilnic de angajat.

Zilele libere

  • pentru persoanele care apartin de o alta cultura religioasa legala decat cea crestina , zilele libere stabilite ca sarbatori legale se acorda de catre angajator în alte zile decat zilele de sarbatoare legala stabilite potrivit legii sau de concediu de odihna anual.

Sursa: LegeStart