cover.title

Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI) - Evita pericolul

In continuarea precedentului articol, este bine să mai ştiţi că:

La fel ca şi în cazul Protecţiei Muncii (SSM) şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor (PSI) este tot o problemă de stat şi este reglementată prin Legea nr.307 din 2006 şi de Ordinul nr.163 din 2007.

Cele două acte normative reglementează totodată şi organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de munca. Legea prevede că administratorul, adică conducătorul firmei, este persoana responsabilă să stabilească modul în care se organizează intervenţia de stingere a incendiilor la locul de munca.

Ce cuprinde organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca:

  • Stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare în caz de incendiu
  • Stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi dispozitivelor de limitare a propagării şi stingere a incendiilor, precum şi a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului.
  • Stabilirea componenţei echipelor care vor asigura salvarea şi evacuarea persoanelor şi bunurilor şi instruirea lor.

Pompieri PSI

În caz de incendiu sau alte pericole este important să se urmărească evacuarea, căt mai rapidă şi în siguranţă, a personalului, motiv pentru care uşile de evacuare către exterior trebuie să fie accesibile permanent, stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie accesibile permanent iar planul de evacuare şi de intervenţie să fie la loc vizibil.

În linii mari, la declanşarea alarmei de incendiu, salariaţii sunt obligaţi să înceteze orice activitate, să oprească instalaţia sau aparatul la care lucrează, să-şi abandoneze obiectele personale şi să părăsească imediat clădirea prin ieşirile de urgenţă, sau prin locurile indicate de membrii echipei de intervenţie.

Este bine să aveţi în vedere că toate societăţile comerciale sunt obligate să asigure dotarea tehnică necesară conform reglementărilor legale în vigoare, atât SSM cât şi PSI, să stabilească norme interne de prevenţie şi de instruire periodică a personalului, iar în cazul în care nu deţine documentaţia necesară şi personalul nu este instruit corespunzător, angajatorul riscă amenzi mari sau chiar cercetarea penală.

Pompier

Este bine să ştiţi, că serviciile de protecţia muncii (SSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI), aşa cum am mai arătat, pot fi realizate, fie de către un angajat din cadrul firmei, situaţie în care toată responsabilitatea rămâne în sarcina conducătorului unităţii, fie de către un serviciu extern de protecţia muncii (SSM).

Dar este bine să reţineţi, că serviciile externe de protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor se realizează printr-un contract ferm, încheiat de părţi, contract cu obligaţii şi responsabilităţi.

Având la dispoziţie datele prezentate, sunteţi în măsură să hotărâţi, în cunoştinţă de cauză, asupra liniştii şi a siguranţei dumneavoastră.