cover.title

Protectia muncii in Romania. Un inginer cu experienţă consideră ca e bine să ştiţi

Protecţia muncii (SSM) este o problemă de stat, întrucât cuprinde ansamblul normelor şi regulilor care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, de prevenire a accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi de asigurare a unor condiţii speciale pentru reducerea efortului fizic a persoanelor care muncesc în condiţii deosebite.

Din acest motiv, prin lege, s-a stabilit că protecţia muncii(SSM) face parte integrantă din procesul de muncă şi potrivit atribuţiilor ce le revin, ca obligaţii şi răspundere, realizarea măsurilor de protecţie a muncii o au cei care organizează, controlează şi conduc procesul de muncă, adică: directorii, administratorii, şefii de şantiere, de secţii, de sectoare, de ateliere, etc.

Protecţia muncii reprezintă ansamblul de acțiuni și de măsuri pentru prevenirea riscurilor profesionale şi protecția sănătății și securitatea tuturor lucrătorilor, în vederea eliminării factorilor de risc și a accidentelor.

protectia muncii SSM si PSI

În țara noastră măsurile de protecția muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 - Legea securității și sănătății în muncă şi a normelor de aplicare a acesteia, mai precis, norme de protecția muncii (SSM) și de asemenea, prin instrucțiuni specifice de securitate și sănătate în muncă.

Este bine să aveţi în vedere că toate societăţile comerciale sunt obligate să asigure angajaţilor lor condiţiile necesare impuse de lege, cu privire la Protecţia Muncii, iar în cazul în care societăţile nu deţin toată documentaţia necesară, iar angajaţii nu sunt instruiţi specific, corespunzător, cu privire la activitatea pe care o depun, angajatorul riscă amenzi mari, între 3.500 si 7.000 ron.

echipament de protectie SSM

Este bine să ştiţi, că serviciile de protecţia muncii (SSM) în cadrul unei societăţi comerciale pot fi realizate, fie de către un angajat desemnat din cadrul societăţii, certificat in acest sens, situaţie în care toată responsabilitatea rămâne în sarcina conducătorului unităţii, fie de către un serviciu extern de protecţia muncii (SSM), organism abilitat de catre Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Dar e bine să reţineţi, că serviciile externe de protecţia muncii se realizează în baza unui contract ferm, încheiat între părţi, cu obligaţii şi responsabilităţi, contract comunicat Inspectoratului Teritorial unde firma este înregistrată.

Având la dispoziţie cele mai sus prezentate, dumneavostră sunteţi singurii ce trebuie să hotărâţi în privinţa liniştii şi siguranţei dumneavoastră.