Aviz I.S.C.I.R.

Ce inseamna ISCIR?

ISCIR este Inspectia de Stat pentru Controlul Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat, ce se afla in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

*Controlul ITM verifica avizele ISCIR pentru echipamentele de lucru si instalatiile din unitate

Ce rol are ISCIR ?

ISCRI se ocupa cu respectarea cerintelor privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR din cadrul societatilor comerciale si a institutiilor:

 • asigura respectarea dispozitiilor legale din sectorul de activitate a acestuia
 • intocmeste instructiuni privind conditiile tehnice ce trebuiesc indeplinite de catre instalatiile si echipamentele
 • evalueaza instalatiile si echipamentele pe baza dispozitiilor legale
 • evalueaza defectiunile si accidentele aparute la instalatii si echipamente
 • evalueaza cauzele producerii defectiunilor si accidentelor
 • autorizeaza persoanele fizice/ juridice care doresc sa desfasoare servicii din domeniul ISCIR (proiectare, construire, montare, reparare, intretinere si comercializare instalatii si echipamente)

Efectuarea verificarilor tehnice a instalatiilor si echipamentelor ce sunt din domeniul ISCIR, de catre persoane care NU sunt angajate in cadrul ISCIR, cu scopul autorizarii de functionare se sanctioneaza cu o amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei.

Domeniile supuse verificarii ISCIR

Conform legislatiei in vigoare si anume, Legii nr. 64/ 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, domeniile supuse verificarii de catre ISCIR sunt:

 1. Instalatii sub presiune, de ridicat clasice si aparate consumatoare de combutibil:
  • cazane pentru abur, pentru apa calda sau fierbinte
  • echipamente sub presiune
  • recipiente simple sub presiune
  • macarale, ascensoare, elevatoare, instalatii pe cabu, mecanisme de ridicat
  • aparate de incalzit cu combustibil solid/ lichid /gazos
  • arzatoare cu combustibil lichid/ gazos
  • dispozitive de siguranta pentru instalatii si echipamente
  • instalatiile si echipamentele detinute de parcurilor de distractii
 2. Instalatii sub presiune, de ridicat si instalatii din domeniul nuclear:
  • generatoare de abur, apa calda
  • echipamente sub presiune
  • recipiente sub presiune
  • pompe
  • conducte pentru lichide, vapri, gaze uscate/ umede
  • suporturi sub presiune
  • armaturi
  • dispozitive de siguranta pentru instalatii si echipamente
 3. Materialele utilizate la costruirea, montarea, exploatare, verificarea si repararea instalatiilor si echipamentelor:
  • produse din metale feroase/ neferoase
  • produse din metale nemetalice cum ar fi table, tevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare
  • materiale de sudare si anume electroi, sarme
  • lichide penetrante
  • pulberi magnetice pentru examinarile nedistructive
  • detectoare pentru examinari de etanseitate
  • accesorile detectoarelor

Cadru legislativ: Legii nr 64/ 2008, Legii nr 80/ 2016, Legii nr 93/ 2011, HG NR 1340/ 2001, ORDIN NR 22/ 2010, ORDIN NR 557/ 2014, ORDIN NR 259/ 2011,

Ce obligatii au detinatorii sau utilizatorii de instalatii si echipamente?

Conform ORDIN nr. 130/ 2011 privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea termica a instalatiilor si echipamentelor din sectorul ISCIR si Legii nr. 64/ 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, detinatorii/ utilizatorii de instalatii si echipamente sunt obligati sa:

 • sa numeasca un operator RSVTI pentru toate instalatiile, echipamentele detinute de utilizator
 • sa numeasca cati operator RSVTI sunt necesari in functie de numarul punctelor de lucru/ subdiviziunilor
 • sa identifice/ inregistreze instalatiile si echipamentele impreuna cu operatorul RSVTI

Cine poate realiza aceastea ?

Operatorul RSVTI sau responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, conform Ordinului nr. 147/ 2006 si Ordinului nr. 333/ 2006 este numit de catre un Inspectorul de Stat Sef al ISCIR si se ocupa de identificarea, inregistrarea, supravegherea,intretinerea, verificarea, repararea si expoatarea instalatiilor si echipamentelor in conditile prevazute de lege si ISCIR.

De este este nevoie de un operator RSVTI?

In conformitate cu Legea nr. 64/ 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, ART. 15 persoanele fizice/ jurice care detin/ utilizeaza/monteaza/repara/comercializeaza instalatii si echipamente din domeniul ISCIR sunt obligate sa asigure un operator autorizat ISCIR si sa le inregistreze la ISCIR impreuna cu o evidenta centralizata, actualizata periodic a acestora si trasmisa ISCIR. In caz contrar,nerespectarea prevederilor ART. 15 din Legea nr. 64/ 2008 constituie contraventie si se sanctioneaza conform ART. 25, alin. (1), lit (d) cu o amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Operatorul RSVTI (Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor)

 • activitatea poate fi realizata de persoane fizice si juridice
 • persoanele fizice care au nevoie de un programul de instruire (ISCIR) si de promovarea examenului de autorizare operator RSVTI
 • persoanele juridice au nevoie de un certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului

Operatorii RSVTI au urmatoarele atributii:

 • identificare instalatii si echipamente supuse autorizatrii ISCIR
 • verificarea documentelor detinute de proprietar
 • inregistrare instalatii si echipamente
 • trimiterea informatiilor catre ISCIR
 • realizarea unor evidente a instalatiilor si echipamentelor
 • supravegherea instalatiilor si echipamentelor
 • asigurarea functionarii corespunzatoare a instalatiilor si echipamentelor
 • intretinerea instalatiilor si echipamentelor avute in evidenta
 • trasmiterea evidentelor periodic catre ISCIR
 • transmiterea neregulilor catre ISCIR
 • trasmiterea defectiunilor catre ISCIR
 • instintarea ISCIR a accidentelor aparute
 • trimiterea documentelor necesare realizarii autorizarii functionarii instalatiilor si echipamentelor
 • efectuarea verificarilor tehnice periodice
 • pregatirea si urmarirea instalatiilor si echipamentelor pentru verificarile periodice

CONTROL ISCIR:

In cazul unui control ISCIR, operatorul RSVTI trebuie sa detina:

 • inregistrarea instalatiilor si echipamentelor la ISCIR
 • instructiunile de folosire a acestora
 • registru de evidenta a instalatiior si echipamentelor
 • cartea instalatiilor si echipamantelor
 • jurnal de supraveghere a instalatiilor si echipamentelor
 • buletinele de reglare si verificare a dispozitivelor de siguranta